altalanos szerzodesi feltetelek ASZF - Laptop felvásárlás

laptop felvásárlás
www.laptopfelvasarlas.hu
+36 70 398 7074
info@laptopfelvasarlas.hu
laptop felvásárlás
Tartalomhoz ugrás
Általános szerződési feltételek
Általános szerződési feltételek

 
A www.laptopfelvasarlas.hu weboldalt (a továbbiakban: Weboldal) a Csernáczki Róbert ev. (adószám: 69825284-1-42) üzemelteti.
 
Általános Szerződési Feltételeinket alább olvashatja, illetve le is töltheti.
 
Adatkezelési tájékoztatónkat itt tekintheti meg.
 
A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a www.laptopfelvasarlas.hu weboldalon keresztül történik. Továbbá jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre Magyarország területén, amely jelen szerződésben meghatározott Felek között jön létre.

 
 
Az adatkezelő adatai: Csernáczki Róbert egyéni vállalkozó
 
Az adatkezelő neve: Csernáczki Róbert ev. Rövidítet cégnév: Csernáczki Róbert ev.
 
A társaság székhelye: 1064 Budapest, Izabella utca 68, ép: B.
 
A társaság adószáma: 69825284-1-42
 
Nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
 
A vállalkozó elektronikus elérhetősége: e-mail: info@laptopfelvasarlas.hu
 
A vállalkozó telefonos elérhetősége:+36 70 398 7074
 
Az ÁSZF teljes szövege a honlapon olvasható folyamatosan.

 
 
Az ügyfél az oldal használatával, laptopja és egyéb hardver készülék leadásával vagy bemutatásával elfogadja az általános szerződési feltételekben leírtakat.
 
A Weboldal használatával Ön az alábbi feltételeket, tudnivalókat elfogadja.
 
Munkatársaink szívesen adnak felvilágosítást az alábbiakban leírt technikai vagy jogi fogalmak jobb megértéséhez.
 
A szerződés nyelve magyar. A szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek.
 
Felhívjuk tisztelt ügyfeleink figyelmét, hogy www.laptopfelvasarlas.hu csak az űrlapon leírtak, illetve a telefonon megbeszélteket vizsgálja, egyéb (a futárnak és a kollégáinknak való átadáskor nem közölt) hibákért nem vállal felelősséget.

 
A www.laptopfelvasarlas.hu -nak átadott készüléken tárolt adatok, programok, beállítások, szabadalmi és szellemi alkotások joga alá tartozó információk, megoldások megőrzése, mentése kizárólag a megrendelő (ez esetben, az ügyfél) feladata.

 
A www.laptopfelvasarlas.hu nem vállal felelősséget, a felvásárlás előtti állapotfelmérés (bevizsgálás) alatt bekövetkező esetleges módosulásokra, információvesztésre. Továbbá nem felel adatvesztéssel, adatsérüléssel okozott károkért, továbbá közvetett vagy következményi károkért, haszonvesztésért, még akkor sem, ha ennek bekövetkezése az állapotfelmérésre vezethető vissza.
 
Amennyiben az átadott készülék piszkos állapotban kerül átvételre, a készülék tisztítását a www.laptopfelvasarlas.hu elvégzi, de ennek költségeit levonhatja, ami módosíthatja a végleges vételárat.
 
A futárszolgálattal, felvásárlásra beküldött laptopok esetében a nem közölt hibákért, sérülésekért nem vállalunk felelősséget.

 
 
A készülék felvásárlása a következőképpen zajlik:

 
Telefonon, illetve a honlapon lévő űrlapon is lehet árajánlatot kérni.
 
Minden esetben a gép állapotától és felszereltségétől függően egyedi árajánlat készül, majd felveszik az ügyféllel a kapcsolatot. Ha az árajánlatot megfelelőnek tartja az ügyfél, a www.laptopfelvasarlas.hu által megadott helyszínre elhozza, ekkor a készülékről egy rövid állapotfelmérés készül, majd megtörténik a vételár kifizetése.
 
Ha az ügyfélnek nincs lehetősége elhozni a készüléket, az ügyfél által megadott címre futárt küldünk. Miután a futár átadta a készüléket www.laptopfelvasarlas.hu-nak, a helyszínen egy rövid állapotfelmérés készül a készülékről, majd az ügyféllel egyeztetve megtörténik a vételár kifizetése.
 
Minden esetben a helyszínen megtörténik a készülék fontosabb alkatrészeinek a tesztelése, és ha valamelyik alkatrész hibás, vagy hiányos, az módosíthat a végleges vételáron. Az előzetes árajánlatért nem kerül felszámításra semmilyen plusz költség, ez minden esetben ingyenes, és maximum 7 napig érvényes.
 
Az ügyfél tudomásul veszi, megérti és elfogadja, hogy az általa bemutatott, leadott vagy a futárszolgálattal beküldött készüléket, az állapotfelmérés után a www.laptopfelvasarlas.hu nem köteles felvásárolni. Amennyiben az állapotfelmérés után derül fény a készülék hibáira vagy egyéb hiányosságokra a www.laptopfelvasarlas.hu -nak jogában áll a felvásárlást megtagadni.
 
Amennyiben a készülék futárszolgálattal érkezett és a www.laptopfelvasarlas.hu úgy dönt, hogy nem vásárolja fel a készüléket, megtagadja a felvásárlást, a készülék tulajdonosa köteles érte jönni a www.laptopfelvasarlas.hu kollégáival egyeztetett helyszínre. Ebben az esetben a szállítási költség a készülék tulajdonosát terheli.
 
Amennyiben az ügyfél 30 naptári nap után sem jelentkezik a leadott készülékéért, úgy vesszük, hogy arról lemond, így a www.laptopfelvasarlas.hu jogosulttá válik a készüléket megsemmisíteni, vagy értékesíteni.

 
 
Fontos információk és mire kell figyelni:

 
A www.laptopfelvasarlas.hu által kiadott árajánlat legfeljebb 7 napig érvényes.
 
Amennyiben a tesztelés során a felvásárolandó készülék valamely hiányosságára derül fény, vagy ha a gép az ajánlatban (űrlapon) közölt képek és adatokhoz képest nagymértékben eltér, akkor az előzetes árajánlathoz képest, a végleges vételár változni fog. Ez esetben új árajánlat fog készülni.
 
Garanciális készülékek felvásárlása esetén szükség van az eredeti garanciajegyre és a vásárlást igazoló számlára is. Ezek hiánya minden esetben befolyásolják a vételárat.
 
Jellemzően hibátlan és hiánytalan készülékeket vásárolunk fel, de például akkumulátor hiba, nem zárhatja ki az eladás lehetőségét. Tápegység és gyári szám hiányában nem megoldható a felvásárlás. Bizonyos esetekben működésképtelen készülékeket is felvásárolunk, azonban ilyenkor az ajánlott ár alacsonyabb.
 
Készülék felvásárláshoz szükség van a gyári számra, ami pontosan azonosítható kell legyen, továbbá az eladó személyes adataira.
 
Ha az ügyfél, új vagy régi készüléket venne és a laptopfelvasarlas.hu az ügyfél elképzeléseihez megfelelőt tud kínálni, a készülék egyidejű vásárlása esetén előfordulhat, hogy kedvezőbb árat tud ajánlani. Tehát, ilyen jellegű igény esetén előfordul, hogy beszámításra kerül az ügyfél készüléke. De természetesen ez nem feltétel.
 
 
A weboldalon található információk jóhiszeműen kerültek felhelyezésre, azonban azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért a szolgáltató nem vállal felelősséget.
 
Az ügyfél a weboldalt kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.
 
Szolgáltató kizár minden felelősséget a weboldal használói által tanúsított magatartásért. Az ügyfél teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, a szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.
A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amely más szolgáltatók oldalaira vezet. Ezen szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért szolgáltató nem vállal felelősséget.

Az ügyfelek által a weboldal használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.
Az Internet globális jellege miatt az ügyfél elfogadja, hogy a weboldal használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve jár el.
Amennyiben az ügyfél a weboldalon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni a szolgáltatónak. Amennyiben a szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.
 
A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. A módosítások életbe lépésekor az ügyfelek az oldalra történő bejelentkezéskor azokat kifejezetten el kell fogadniuk az oldal használatához.
Vissza a tartalomhoz